Ηρώδου Αττικού 12A T. K. 151 24 Μαρούσι, Ελλάδα
+30 2108093000

Οι Υπηρεσίες που παρέχει η Διεύθυνση Πληροφορικής

 

Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων

ERP

BaanERP – LN ERP
Έχει υλοποιηθεί με επιτυχία η πρώτη εγκατάσταση του Infor BaanERP από το 2001 σε ναυτιλιακή εταιρία στην Ελλάδα. Παράλληλα με την καθημερινή υποστήριξη των χρηστών, έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη κάθετων λύσεων με χρήση BI Tools για την δημιουργία reporting σε ανώτερο επίπεδο. Έχουν πραγματοποιήθει και δύο major version upgrades.
Το 2017 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αναβάθμιση του Infor BaanERP στο  Infor LN ERP

SunSystems
H υλοποίηση της εγκατάστασης έχει πραγματοποιηθεί σε εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα της εξόρυξης πετρελαίου από το 2007 και παράλληλη υλοποίηση του consolidation και των αναφορών με χρήση ΒΙ Tools.

BusinessLogic
Έχει πραγματοποιήθει η εγκατάσταση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων του Business Logic σε ναυτιλιακή εταιρία διαχείρισης σκαφών αναψυχής με παράλληλη υποστήριξη των χρηστών.

Soft1 ERP
‘Eχει ολοκληρώσει με επιτυχία την εγκατάσταση του Soft1 ERP σε εταιρία λιανεμπορίου με παράλληλη υλοποίηση της χρήσης POS(Point Of Sale) στα σημεία πώλησης.Singular Enterprise ERP (SEn) Έχει υλοποιήσει την εγκατάσταση του SEn σε εταιρία παροχής υπηρεσιών και παράλληλα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης των χρηστών.

 Singular Enterprise ERP (SEn)
Έχει υλοποιήσει την εγκατάσταση του SEn σε εταιρία παροχής υπηρεσιών και παράλληλα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης των χρηστών.

_____________

DBA (Database Administration)

Σχεδιασμό, εγκατάσταση και διαχείριση  Βάσεων Δεδομένων (DB2, Microsoft SQL)

_____________

Business Intelligence Tools

Η άριστη γνώση των τεχνολογιών αυτών (Data Studio, IBM Cognosn) και σε συνδυασμό με την εμπειρία μας στο Data Warehouse Analysis & Design και στο Database Design & Implementation δίνει στους πελάτες μας τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των ΒΙ εργαλείων στην καθημερινότητα τους και να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που τους προσφέρουν. Έχοντας σαν πελάτες εταιρίες από διαφορετικούς τομείς της αγοράς έχει δημιουργήσει  reports για όλα τα επίπεδα του management ενώ παράλληλα παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης τους χρήστες έτσι ώστε να μπορούν να δημιουργούν και custom reports για εξειδικευμένες ανάγκες.

_____________

Ανάπτυξη Web Sites

Η Κεντρική Διεύθυνση Πληροφορικής έχει σχεδιάσει και έχει αναπτύξει διαδικτυακούς τόπους εταιριών από διάφορους τομείς της αγοράς (Υπηρεσίες, Πετρέλαιο, Κατασκευές, Εμπόριο )

_____________

Ανάπτυξη Λογισμικού

Το ανθρώπινο δυναμικό του τμήματος διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στο προσδιορισμό της αρχιτεκτονικής και στο σχεδιασμό λύσεων με στόχο τη μελλοντική επέκταση της εφαρμογής για κάλυψη μελλοντικών αναγκών. Δίνεται έμφαση στην επαναχρησιμότητα του κώδικα και στο interface με το χρήστη το οποίο πρέπει να είναι φιλικό και εύχρηστο.

_____________

Ανάπτυξη Workflow Εφαρμογών

Η Διεύθυνση Πληροφορικής διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη workflow εφαρμογών για την κάλυψη των αναγκών των εταιριών που υποστηρίζει με σκοπό πάντα η συνεργασία μεταξύ των χρηστών που βρίσκονται ακόμη και σε απομακρυσμένα σημεία με ελαχιστοποίηση της χρήσης χαρτιού και σπατάλης χρόνου.

_____________

Back Up & Λύσεις Προστασίας Δεδομένων

To Backup απαιτεί προσεκτικό προγραμματισμό και υποδομές. Διαθέτοντας τις κατάλληλες υποδομές και την απαραίτητη τεχνογνωσία η Διεύθυνση Πληροφορικής έχει σχεδιάσει, υλοποιήσει και διαχειρίζεται το  back up όλων των i-series συστημάτων με χρήση τεχνολογιών BRMS.