Ηρώδου Αττικού 12A T. K. 151 24 Μαρούσι, Ελλάδα
+30 2108093000

Τα Τμήματα της Διεύθυνση Πληροφορικής

Τμήμα Λογισμικού και Ανάπτυξης

 

Το Τμήμα Ανάπτυξης έχει σαν στόχο την παροχή υπηρεσιών στους ενδιαφερόμενους πελάτες. Υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα ενός πληροφοριακού συστήματος. Χαρακτηριστικά αναφέρονται η έρευνα αγοράς, η ανάπτυξη λογισμικού καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν όλες τις τεχνολογίες αιχμής. Αυτή τη στιγμή αριθμεί δυναμικό 5 εξειδικευμένων και έμπειρων στελεχών που καλύπτουν όλο το εύρος ειδικοτήτων που είναι αναγκαίο για την παροχή ολοκληρωμένων και υψηλού επίπεδου υπηρεσιών. Η υποστήριξη των χρηστών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας και θεωρείται εξίσου σημαντική όσο και η υλοποίηση του εκάστοτε έργου.

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται είναι μεταξύ άλλων η ανάπτυξη λογισμικού και καλύπτει όλο το φάσμα των υπηρεσιών δηλαδή την ανάλυση, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την πραγματοποίηση των δοκιμών και στη συνέχεια τη συντήρηση του.  Έχει υλοποιήσει εγκαταστάσεις πολλών Enterprise Resource Planning (ERP) συστημάτων σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς της αγοράς (ναυτιλία, λιανεμπόριο, παροχή υπηρεσιών) παράλληλα προσφέρει καθημερινά υποστήριξη στους χρήστες.

Στον ταχέως αναπτυσσόμενο κόσμο του Business Intelligence (Επιχειρηµατική Ευφυΐα), πολλές εταιρίες ενδιαφέρονται να συμπεριλάβουν τις τεχνολογίες του Data Stage και IBM Cognos στην καθημερινότητα τους. Τα Business Intelligence εργαλεία προσφέρουν στις εταιρίες με αναφορές και αναλύσεις, την άμεση λήψη αποφάσεων βασισμένων στη πραγματικότητα, βελτίωση των διεργασιών, μείωση κόστους και αύξηση των εσόδων, Τα Εργαλεία Επιχειρηματικής Ευφυΐας αποτελούν ένα πολύ δυνατό εργαλείο στον τομέα του reporting σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης. Tο τμήμα μας διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη αναφορών.

Παράλληλα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες όσον αφορά προϊόντα λογισμικού προσφέροντας τους πελάτες του την καλύτερη δυνατή λύση μέσα από μια προσέγγιση που εστιάζει στην παροχή συμβουλών προσανατολισμένων στην ικανοποίηση των αναγκών, πάντα από μια ρεαλιστική προσέγγιση.

Επιπλέον τα στελέχη που απαρτίζουν το τμήμα ανάπτυξης διαθέτουν τεχνογνωσία και εμπειρία στον σχεδιασμό / ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων (web sites) και μπορούν να καλύψουν κάθε σας διαδικτυακή ανάγκη, όπως σχεδιασμό και κατασκευή ιστοσελίδων καθώς και Web Marketing.

 


Τμήμα Συστημάτων Πληροφορικής & Δικτύων

 

Το τμήμα Συστημάτων Πληροφορικής και Δικτύων είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εύρυθμη λειτουργία όλων των συστημάτων πληροφορικής του Ομίλου από πλευράς hardware, λειτουργικών συστημάτων, τοπικής δικτύωσης και εταιρικών επικοινωνιών. Στην αρμοδιότητά του υπάγονται και τα συστήματα virtualization, storage, active directory, internal & external hosting εφαρμογών και ιστοσελίδων, managed printing, file services, ασύρματης δικτύωσης, καθώς και πολλά από τα βασικά συστήματα ασφάλειας πληροφοριών, όπως τα κεντρικά Firewalls, η υπηρεσία VPN, τα συστήματα Antivirus, η διαδικασία λήψης αντιγράφων ασφαλείας, η προστασία φιλοξενίας web συστημάτων, η διαχείριση DMZs και ο έλεγχος προσβάσεων χρηστών. Είναι, επιπλέον υπεύθυνο για σημαντικό μέρος των προμηθειών πληροφορικής του Ομίλου, τη διαδικασία αδειοδότησης συστημάτων και τη διαχείριση δεκάδων domain names και MX records.

Το τμήμα εμπλέκεται σε όλες τις αποφάσεις για τη θέσπιση και τήρηση των διαδικασιών Πληροφορικής και η ομάδα του εξυπηρετεί εκατοντάδες χρήστες στις κεντρικές εγκαταστάσεις, σε δεκάδες απομακρυσμένα σημεία και σε όλα τα (πλέον των 40) πλοία του Ομίλου.

 


Τμήμα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων

Το τμήμα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της διεύθυνσης πληροφορικής, είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση στρατηγικού προγράμματος για την διασφάλιση των πληροφοριακών πόρων και συστημάτων όλων των εταιρειών που υποστηρίζονται από την διεύθυνση. Στους στόχους του τμήματος περιλαμβάνονται η μελέτη, ανάπτυξη, υλοποίηση και συντήρηση κατάλληλων διαδικασιών και μηχανισμών που αποσκοπούν σε επαρκή μείωση των κινδύνων και απειλών, καθώς και στην σωστή και γρήγορη διαχείρηση έκτακτων περιστατικών.

Επίσης, μεγάλο μέρος ευθύνης του τμήματος αποτελούν τα projects διακυβέρνησης και συμμόρφωσης σε κανονιστικά και νομοθετικά πλαίσια, καθώς και αυτά που έχουν σχέση με εκπόνηση μελετών διαχείρισης κινδύνου, όπως για παράδειγμα ISO/IEC 27001, EU GDPR και PCI-DSS καθώς και TMSA (ch.13) όσον αφορά τον τομέα της ναυτιλίας. Δραστηριότητες που αφορούν την κυβερνοασφάλεια αποτελούν επίσης τομέα ευθύνης του τμήματος, ειδικά στον ευαίσθητο τομέα της ναυτιλίας, όπου η διαχείριση της ασφάλειας αφενός αμιγώς πληροφοριακών πόρων (ΙΤ), αφετέρου πόρων βιομηχανικού αυτοματισμού (ΟΤ) απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία των πλοίων (ECDIS, GPS, BMS, κτλ.), αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, με ενεργή συμμετοχή, σε συνεργασία με άλλα τμήματα, σε ενέργειες εκπόνησης και συντήρησης ενοποιημένου συστήματος ασφάλειας στόλου (CSP), την διενέργεια περιοδικών ελέγχων, καθώς και την συμμόρφωση σε διεθνή πρότυπα και οδηγίες ασφάλειας απαραίτητα για την ναυτιλία, όπως αυτά από IMO, NIST, USCG, ABS, BIMCO, κτλ. Τέλος, το τμήμα είναι υπεύθυνο για όλες τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την ενημέρωση και εκπαίδευση προσωπικού πάνω σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, και μείωσης έκθεσης σε κίνδυνο – τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις διενεργούνται σε τακτά διαστήματα με διάφορα μέσα και έχουν σχέση με θέματα άμεσης επίδρασης με τους τελικούς χρήστες (phishing, cubersecurity, GDPR).